Tehlikeli Atık Ara Depolama

Ülkemizde meydana gelen tehlikeli atıklar için geri kazanım/nihai bertaraf tesisleri henüz yeteli sayı ve kapasitede olmadığı için ciddi boyutlarda çevresel sorunlarla karşılaşılmaktadır.Nihai bertaraf veya geri kazanım için uygun yer bulunamaması durumunda ya da bertaraf/geri kazanım tesislerine ulaştırılmadan önce atık miktarının yeterli kapasiteye ulaşması amacıyla atıklar en fazla 1 yıl süreyle tehlikeli atık ara depolama tesislerinde depolanabilir.Gürsoy İzabelik Geri Dönüşüm; tesislerde oluşan tehlikeli atıkların tesis içersindeki geçici depolama alanında SINIRLI bekletme süresi aşılmaması gerektiğinden ve ülkemizde mevcut atık bertaraf/geri kazanım tesislerinin yetersiz kapasitede olmasından dolayı yaşanan problemlere alternatif çözüm sunuyor!

Gerekli olan işletim, personel ve donanıma sahip Tehlikeli Atık Ara Depolama tesisimiz ile tehlikeli atıkların geri kazanım ya da bertaraf tesisine ulaştırılmadan önce, taşımayı ekonomik kılmak ve atıkların belirli miktarlara göre güvenli bir şekilde biriktirilmesi ve depolanmasını sağlayarak hizmet ağımızı artırıyoruz. Bölgede bulunan tüm sanayi tesislerinin tehlikeli atıklarına ara depolama hizmeti vererek ülkemizde sayıca az olan ara depolama tesislerinin ön sıralarında yer almaktan gurur duyuyoruz!

İznimiz kapsamındaki söz konusu tehlikesiz atıklar, sanayi tesislerinde büyük hacimde oluşan; atık çelik ve paslanmaz çeşitleri, atık demir ve çeşitleri, saç hurdası ve çeşitleri, alüminyum malzeme ve çeşitleri, bakır-bronz-pirinç atıkları, krom atığı, nikel atığı, çinko atığı ve diğer metal çeşitleri ile kablo, ahşap ve plastik atıklarıdır.

TEHLİKELİ ATIK ARA DEPOLAMA LİSANSIMIZ KAPSAMINDAKİ ATIK LİSTEMİZ İÇİN TIKLAYINIZ