Hakkımızda

100%

Kalite

100%

Tecrübe

100%

Güven

Biz Kimiz?

_


1991 yılında kurulan Gürsoy İzabelik Geri Dönüşüm temiz çevre ile sağlıklı toplum ilkesi doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan gerekli izin ve lisansları alarak; tehlikesiz atık toplama-ayırma, hurda metallerin yerinde alımı-kesimi ve satışı, hurda metallerin işlenmesi, nakliye, tehlikesiz atık geri kazanımı ve ara depolanması ile bina/tesis yıkım ve demontajı hizmetleri sunmaktadır.


Mevcut iş gücü kapasitesini 9000 m2 açık, 3000 m2 kapalı alana taşıyarak gelişimini sürdüren Gürsoy İzabelik Geri Dönüşüm sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlamak ve geri kazanılabilir her türlü atık için gerekli izin/lisansları alarak çalışma sahasını genişletmek amacındadır.

 

DAHA TEMİZ VE KAYNAKLARI TÜKENMEYEN BİR DÜNYA İÇİN…


Çevreyle dost teknolojilerin kullanılmasıyla hazırlanan atık yönetim planımız kapsamında; atığın kaynağında azaltılması, geri kazanılabilir atıkların ekonomiye geri kazandırılması ve böylece endüstriyel hammadde ihtiyacının azaltılması için hizmet vermekte ve bunu yaşanılabilir bir çevre için sosyal sorumluluk olarak benimsemekteyiz.


Ayrıca tesis içi ve dışında işçi sağlığı ve iş güvenliğine önem vermekte, bunun için mevcut sağlık ve güvenlik şartlarını iyileştirilmesi için sorumluluklarımızdan kaçınmamaktayız. Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak her zaman önceliğimiz olacaktır.


Sektöründe birçok başarıya imza atan Gürsoy İzabelik Geri Dönüşüm firması olarak misyonumuz, gelecek nesillere daha temiz ve kaynakları tükenmeyen bir dünya bırakmaktır. Bu konudaki yatırımlarımızla sektörü desteklerken, yemyeşil bir dünya için kararlılıkla çalışmaktan ve bunun yanı sıra çevresel faaliyetleri destekleyen, halkın bu konuda bilinçlenmesini sağlayan bir kuruluş olmaktan gurur duyuyoruz!


Bizlerin de sektörel geçmişini oluşturan hurdacılık sektörü çevre ve atık yönetiminin uygulanabilirliği açısından büyük önem taşımaktadır. Kulanım amacı özelliği bozulmuş ya da kullanılamayacak hale gelmiş materyaller olarak tanımlanan hurda malzemeler geri kazanımda işleme sokulacak materyalleri oluşturmaktadır. Hurdacılık, geri kazanım sisteminin ilk basamağı olarak değerlendirilmelidir.


Hurdacılık sektörünü modernize etmek için tüketiciye yönelik faaliyetlerden, büyük çaplı tesislere kadar çok çeşitli teknolojiler ve programlar geliştirilmektedir. Bu programlarda tüketici bilinç düzeyinin geliştirilmesi önemli bir hedef olarak ele alınmalıdır.


Hurda geri kazanım programı veya hurdacılık sektörü, genel olarak malzemenin ayrılısını (gerek kaynağında, gerekse toplama atık içinden), malzemelerin işlemden geçirilmesini geri kazanılabilir maddelerin pazarlanmasını, satışını ve bu malzemelerin yeniden ikincil malzemelerden yapılan ürünler haline dönüştürülmesini kapsamaktadır. Bu işlemler zinciri uzun ve meşguliyet isteyen, aynı zamanda malzemelerin doğru teşhisi için bilgi donanımı gerektirmektedir.


Sektörel tecrübesi uzun yıllara dayanan Gürsoy İzabelik Geri Dönüşüm, geleneksel hurdacılık zihniyetinden sıyrılarak atık yönetiminde güncel yasal düzenlemeler çerçevesinde ve modern yöntemlerle işleyişini sürdürmektedir.


Hızla gelişen teknolojinin beraberinde getirdiği hızla eskiyen ve hurda durumuna düşen ürün miktarındaki artış ile tabii kaynakların sınırsız olmadığı ve dikkatli kullanılmadığı takdirde bir gün bu kaynakların tükeneceği göz önüne alındığında hurda ve atık kontrolünün öneminin anlaşılabileceğini ümit ederek, bu bilinci tüm insanlara aşılamak amacıyla yolumuza devam ediyoruz…